Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Popular Words - Lesson 29:bài jīn nǚ拜金女...
  

bài jīn nǚ
拜金女
material girls; girls who worship money

 

bài quăn nǚ
败犬女
lost lady; women who receive high education, have good jobs but no lovers

 

xuè pīn zú
血拼族
mall rats; the young who loiter about shopping malls

 

yè diàn zú
夜店族
people who enjoy pub crawls, that is, drinking at a number of pubs in a single night

 

fù èr dài
富二代
the second-generation rich or silver-spoon generation; the children of upstart millionaires and entrepreneurs

 

pín èr dài
贫二代
the second-generation poor; the children of poverty-stricken families

 

qián guī zé
潜规则
tacit rule, under-the-table practice

 

mín gōng huāng
民工荒
labor shortage

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101