Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Popular Words - Lesson 24:dòu fu zhā gōng chéng豆腐渣工程...
  

săo huáng dă fēi
扫黄打非
eliminate/crack down on pornography and illegal publications

 

wăng luò gōng jī
网络攻击
cyber attack

 

hù lián wăng zì yóu
互联网自由
Internet freedom

 

xī wàng gōng chéng
希望工程
Project Hope, a fund initiated by China Youth Development Foundation and the Communist Youth League Central Committee for supporting children of poor families to continue their education.

 

diào yú gōng chéng
钓鱼工程
badly mismanaged and grossly over-budget projects, wasteful projects, black-hole projects

 

zhèng jì gōng chéng
政绩工程
vanity projects

 

xíng xiàng gōng chéng
形象工程
image projects

 

dòu fu zhā gōng chéng
豆腐渣工程
jerry-built projects

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101