Make eslengtop.com your home page | Add to Favorites Login
 
 
 
   
 
    Homepage - Travel in China - China's tourism offices in foreign countries
  
Tokyo Office

 Add: 105-0001 Air China Building 8F, 2-5-2 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 Tel: 0081-3-35918686

 Fax: 0081-3-35916886

 Website: www.cnta.or.jp

 

 Osaka Office

 Add: 556-0017 OCAT Building 4F, Minatomachi, Naniwa-ku, Osaka , Japan

 Tel: 0081-6-66353280

 Fax: 0081-6-66353281

 Website: www.cnta-osaka.jp

 

 Singapore Office

 Add: 7 Temasek Boulevard, #12 - 02A Suntee Tower One, Singapore 038987

 Tel: 0065-63372220

 Fax: 0065-63380777

 

 Kathmandu Office

 Add: P.O.Box 3639, Heritage Plaza II, Kamaladi, Kathmandu, The Kingdom of Nepal

 Tel: 00977-1-4255936

 Fax: 00977-1-4267695

 

 Seoul Office,

 Add: (100-706) 15F Daeyongak Bldg.,25-5,1-Ka,Chungmu-ro,Chung-ku, Seoul, Korea

 Tel: 0082-2-7730393

 Fax: 0082-2-7573210

 

 Asia Tourist Exchange Centre Limited (Hong Kong)

 Add: B1, 20/F, Far East Finance Center, 16 Harcourt Road, Hong Kong

 Tel: 00852-28630000

 Fax: 00852-28611371

 

 New York Office

 Add:350 Fifth Avenue, Suite 6413, Empire State Building, New York, NY 10118, USA

 Tel: 001-212-7608218

 Fax: 001-212-7608809

 Website: www.cnto.org 

 

 Los Angeles Office,

 Add: 550 North Brand Boulevard, Suite 910 Glendale, California 91203

 Tel: 001-818-5457507

 Fax: 001-818-5457506

 E-Mail: la@cnta.gov.cn

 Website: www.chinadiscoveryvideo.com

 

 Toronto Office,

 Add: 480 University Ave., Suite 806 Toronto, Ontario M 5G 1V2, Canada

 Tel: 001-416-5996636

 Fax: 001-416-5996382

 

 London Office,

 Add: 71, Warwick Road, SW5 9HB, London , UK

 Tel: 0044-20-73730888

 Fax: 0044-20-73709989

 

 Paris Office

 Name: Office du Tourisme de Chine,Paris

 Add: 15 Rue de Berri, 75008 Paris France

 Tel: 0033-1-56591010

 Fax: 0033-1-53753288

 

 Frankfurt Office

 Name: Fremdenverkehrsant der VR China in Frankfurt

 Add: Ilkenhansstrasse 6, D-60433 Frankfurt/M Deutschland

 Tel: 0049-69-520135

 Fax: 0049-69-528490

 

 Madrid Office

 Name: Oficina Nacional de Turismo de China en Madrid

 Add: Plaza de Espana 18, Edificio Torre Madrid, Oficina 7-13,28008 Madrid

 Tel: 0034-91-5480011

 Fax: 0034-91-5480597

 

 Zurich Office

 Name: Fremdenverkehrsamt der VR China in Zürich

 Add: Genfer-Strasse 21, CH-8002 Z ü rich, Schweiz

 Tel: 0041-1-2018877

 Fax: 0041-1-2018878

 

 Sydney Office

 Add: 11th Floor, 234 George Street, Sydney, NSW2000, Australia

 Tel: 0061-2-92529838

 Fax: 0061-2-92522728

 

 Moscow Office

 Add:Novy Arbat 7, Moscow, 119019, Russia

 Tel: 007-495-9566612

 Fax:007-495-9566616

 Website:www.chinatourism.ru

 

 (China.org.cn October 11, 2007)

      Comments

   Post a Comment
Employers Job Seekers
Nickname:  
Email Address:  
URL:  
Comments:  
    
 
 
Search
 


Categories

Life in China
  Chinese Cuisine  
  Chinese Culture  
  Travel in China  
  Learn Chinese  


Recent Posts
   zhǐ yào gōng fū Shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn 只 要 功 夫 深, 铁 杵 磨 成 针
   zhǐ xǔ zhōu guān fàng huǒ, bù xǔ bǎi xìng diǎn dēng 只 许 州 官 放 火, 不 许 百 姓 点 灯
   zhòng guā dé guā , zhòng dòu dé dòu 种 瓜 得 瓜, 种 豆 得 豆
   zhī jǐ zhī bǐ , bǎi zhàn bǎi shèng 知 己 知 彼,百 战 百 胜
   zhǎn cǎo bù chú gēn, chūn fēng chuī yoù shēng 斩 草 不 除 根, 春 风 吹 又 生
   yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ, yuǎn qīn bù rú jìn lín 远 水 不 救 近 火, 远 亲 不 如 近 邻


Archives
  July, 2010
  June, 2010
  May, 2010
  April, 2010
  March, 2010
  February, 2010
  January, 2010
  December, 2009
  November, 2009
  October, 2009
  September, 2009
  August, 2009
 
 
  About Us | Site Map | Privacy | Terms of Use | Contact us η ʲôزƷЧ best acne products best acne product best beauty products best beauty product best comestics products best comestics product
Provided by Engtop International Educational Consulting (Hong Kong) Ltd.
Tel:86-752-6529077 E-mail:Ivy2003@eslengtop.com
Copyright (c) Engtop International Educational All Rights Reserved
ICP 00000101